Przedszkole – rekrutacja

Ogłoszenie
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu
Informuje, że w dniach od 1 marca 2023 roku do 30 marca 2023 roku do godziny 15.00 trwa rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do Miejskiego Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
w Nowym Sączu

 

Dokumenty dotyczące rekrutacji:
1.Zarządzenie Nr 75/2023 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2023 roku 
2. Uchwała Nr LIV/699/2022 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2022 roku

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi na rok szkolny 2023/2024
Oświadczenie rodzica o spełnieniu kryterium wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka
Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania
Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa do danego publicznego przedszkola
Oświadczenia rodzica o ich zatrudnieniu lub pobieraniu nauki
Oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie dziecka.
Oświadczenie rodzica dotyczące obowiązkowych szczepień ochronnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r ( Dz. U. z 2018 r., poz.753 ze zm.) lub o ich odroczeniu

Dokumenty można pobrać ze strony www.sp21.sacz.edu.pl
lub otrzymać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu.
Uzupełniony, kompletny wnioski wraz załącznikami ( kopia orzeczenia , prawomocnego wyroku sądu oraz oświadczenia) należy złożyć w sekretariacie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu lub wysłać skany wypełnionych dokumentów na adres sp21@edu.nowysacz.pl