WYKAZ PODRĘCZNIKÓW  I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW  I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21                     Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II  W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Klasa

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

 

 Klasa I

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Kacprzak,

A. Ładzińska,

M. Ogrodowczyk,

G. Wójcicka

K Sawicka

 

  

 

Wieka Przygoda klasa 1, cz.1-4 Podręcznik Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna i matematyczna

 

 

 Wydawnictwo Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Kacprzak,

A. Ładzińska,

M. Ogrodowczyk,

G. Wójcicka

K Sawicka

 

Wielka Przygoda klasa 1 Zestaw ćwiczeń

 

Wydawnictwo Nowa Era

Język angielski

C. Read, M. Ormerod, M. Kondro

Tiger 1

 

Książka ucznia i zeszyt ćwiczeń

 

Wydawnictwo Macmillan

 

Klasa II

Edukacja wczesnoszkolna

 

E. Kacprzak,

A. Ładzińska,

M. Ogrodowczyk,

J. Winiecka- Nowak 

 

K. Sawicka

E. Swoboda

 

 

 

 

 

Wieka Przygoda klasa 2, cz.1-2 Podręcznik. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna

 

Wielka Przygoda klasa 2 Podręcznik do matematyki ,cz.1-2

 

 

 

 

Wydawnictwo Nowa Era

E. Kacprzak,

A. Ładzińska,

M. Ogrodowczyk,

J. Winiecka-Nowak

 

 

K Sawicka

E. Swoboda

 

Wielka Przygoda. Klasa 2. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza                          i społeczna . Ćwiczeń cz.1-4

 

 

 

Wielka przygoda. Klasa 2 .Ćwiczenia do edukacji matematycznej ,cz.1-4

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

Język angielski

 

 Carol Read

Mark Ormerod

Magdalena Kondro

 

 

Tiger 2

Książka ucznia  i zeszyt ćwiczeń

 

 

Wydawnictwo Macmilla

 

Klasa III

Edukacja wczesnoszkolna

 

B. Stępień

E. Hryszkiewicz

J. Winiecka- Nowak

Elementarz Odkrywców. Podręcznik. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna . Klasa 3, część 1-4

 

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

K. Bielenica

M. Bura, M. Kwil

 

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Edukacja matematyczna. Klasa 3, część 1-2

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

B. Stępień

E. Hryszkiewicz

M. Ogrodowczyk

J. Winiecka- Nowak

 

 

Elementarz odkrywców. Ćwiczenia. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza  i społeczna. Klasa 3, część 1-4

Wydawnictwo Nowa Era

 

K. Bielenica ,M. Bura

M. Kwil

 

 

Elementarz odkrywców. Ćwiczenia do edukacji matematycznej. Klasa 3, część 1-2

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

E. Kacjonek

 

Elementarza odkrywców. Klasa 3.

 Potyczki ortograficzne. Zeszyt ćwiczeń

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

M. Gromek,G. Kibach

 

Elementarz odkrywców. Klasa 3. Muzyk. Zeszyt ćwiczeń

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

Praca zbiorowa

 

Elementarz odkrywców. Klasa 3 Wyprawka.

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

M. Kęska

 

Elementarz odkrywców. Zeszyt ćwiczeń z CD. Klasa 3. Informatyka

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

Język angielski

Carol Read,

Mark Ormerod

Magdalena Kondro

 

Tiger 2

Książka ucznia  i zeszyt ćwiczeń

 

Wydawnictwo Macmillan

 

  Klasa IV

Język polski

A. Klimowicz

M. Derlukiewicz

 

 

Praca zbiorowa

NOWE Słowa na start! 4 Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

NOWE Słowa na start! 4 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

 Wydawnictwo Nowa Era

Język angielski

C. Granger

New Hot Spot- klasa 4 Podręcznik dla szkoły podstawowej  i zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Macmillan

Historia

B. Olszewska

W. Surdyk-Fertsch

G. Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Klasa 4 Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

Przyroda

M. Marko-Worłowska

J. Stawarz, F. Szlajfer

Tajemnice przyrody. Podręcznik do klasy czwartej

Wydawnictwo Nowa Era

Matematyka

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

M. Karpiński

P. Zarzycki

 

M. Dobrowolska

S. Wojtan

P. Zarzycki

Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

 

Matematyka z plusem 4. Ćwiczenia dla klasy czwartej szkoły podstawowej Wersja B

Wydawnictwo GWO

Plastyka

J. Lukas

K. Onak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

 

Wydawnictwo Nowa Era

Technika

L. Łabecka

M. Łabecka

Jak to działa?

Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Muzyka

M. Gromek

G. Kilbach

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Informatyka

M. Kęska

Lubię to! Podręczni do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Klasa V

Język polski

A. Klimowicz

M. Derlukiewicz

 

 

A. Marcinkiewicz

J. Ginter

 

 

NOWE Słowa na start! 5 Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

NOWE Słowa na start! 5 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

Wydawnictwo Nowa Era

Język angielski

C.Granger

New Hot Spot-2  Podręcznik  i zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla szkół podstawowych

 

Wydawnictwo Macmillan

Historia

G. Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Klasa 5 Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

 

Wydawnictwo Nowa Era

Biologia

M. Sęktas

J. Stawarz

 

J. Holeczek

J. Pawłowska

J. Pawłowska

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

Puls życia. Klasa 5 . Zeszyt ćwiczeń

do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

 

 

 

Matematyka

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

M. Karpiński

P. Zarzecki

 

Z. Bolałek

M. Dobrowolski

A. Mysior

S. Wojtan

P. Zarzycki

Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

 

 

Matematyka z plusem 5. Ćwiczenia dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wydawnictwo GWO

Geografia

F. Szlajfer

Z. Zaniewicz

T. Rachwał

R. Malarz

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Plastyka

J. Lukas

K. Onak

Do dzieła! 5 .Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Technika

L. Łabecka

M. Łabecka

Jak to działa? Podręcznik  do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowe

Wydawnictwo Nowa Era

Muzyka

M. Gromek

G. Kilbach

Lekcja muzyki .Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Informatyka

M. Kęska

Lubię to ! Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Klasa VI

Język polski

A. Klimowicz

M. Derlukiewicz

 

 

Praca zbiorowa

NOWE Słowa na start! 6 Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

 

NOWE Słowa na start! 6 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

 

Wydawnictwo Nowa Era

Język angielski

C.Granger

K. Stannett

New Hot Spot 3 Podręcznik  i zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla szkoły podstawowej

 

Wydawnictwo Macmillan

Historia

B. Olszewska

W. Surdyk-Fertsch

G. Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Klasa 6 Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

 

Wydawnictwo Nowa Era

Biologia

J. Stawarz

 

 

M. Fiałkowska-Kołek

S. Gębicka

A. Siwik

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy  szóstej szkoły podstawowej

 

Puls życia. Klasa 6 . Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Geografia

T. Rachwał

R. Malarz

D. Szczypiński

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Matematyka

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

M. Karpiński

P. Zarzecki

 

Z. Bolałek

M. Dobrowolski

A. Mysior

S. Wojtan

P. Zarzycki

Matematyka z plusem 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

 

 

 

Matematyka z plusem 6. Ćwiczenia dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Plastyka

J. Lukas

K. Onek

Do dzieła! 6 .Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Technika

L. Łabecki

M. Łabecka

Jak to działa? Podręcznik  do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowe

Wydawnictwo Nowa Era

Muzyka

M. Gromek

G. Kilbach

Lekcja muzyki .Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Informatyka

M. Kęska

Lubię to ! Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Klasa VII

Język polski

J. Kościerzyńska

M. Chmiel

M. Szulc

A. Gorzałczyńska-Mróz

 

J. Kuchta

J. Kościerzyńska

M. Ginter

NOWE Słowa na start! 7 Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

 

NOWE Słowa na start! 7 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

Wydawnictwo Nowa Era

Język angielski

M. Mann

S. Taylore_Knowles

Repetytorium ósmoklasisty .Część 1

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Macmillan

Język niemiecki

E. Kościelniak- Walewska

M. Kosacka

 

 

K. Kotorowicz-Jasińska

Z. Pokrzewińska

Mein Deutschtour. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

Mein Deutschtour. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Historia

S. Roszak

A. Łaszkiewicz

J. Kłaczkow

Wczoraj i dziś. Klasa 7.  Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

Wydawnictwo Nowa Era

Geografia

R. Malarz

M. Szubert

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej  szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Biologia

M. Jefimow

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy  siódmej szkoły podstawowej

 

Wydawnictwo Nowa Era

Chemia

J. Kulawiak

T. Kulawiak

M. Litwin

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Fizyka

G. Francuz-Ornat

T. Kulawiak

M. Nowotny- Różański

 

Spotkania z fizyką. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Matematyka

Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiego

 

 

M. Dobrowolski

M. Jucewicz

M. Karpiński

Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

Matematyka z plusem 7. Ćwiczenia dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo GWO

Plastyka

M. Ipczyńska

N. Mrozkowiak

Do dzieła! 7 .Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Muzyka

M. Gromek

G. Kilbach

Lekcja muzyki .Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Informatyka

G. Koba

Lubię to ! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Klasa VIII

Język polski

J. Kościerzyńska

M. Chmiel

M. Szulc

A. Gorzałczyńska-Mróz

 

J. Kuchta

J. Kościerzyńska

M. Ginter

NOWE Słowa na start! 8 Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

 

 

NOWE Słowa na start! 8 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

 

Wydawnictwo Nowa Era

Język angielski

M. Mann

S. Taylore-Knowles

Repetytorium Ósmoklasisty. Podręcznik do języka angielskiego

 

Repetytorium Ósmoklasisty. Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Macmilann

Język niemiecki

E. Kościelniak- Walewska

M. Kosacka

 

 

Mein Deutschtour. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Historia

R. Śniegocki

A. Zielińska

Wczoraj i dziś. Klasa 8.  Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

 

Wydawnictwo Nowa Era

Geografia

T. Rachwał

D. Szczypiński

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej  szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Biologia

B. Sągin

A. Boczarowska

M. Sęktas

 

Puls życia. Podręcznik do biologii           dla klasy  ósmej szkoły podstawowej

 

Wydawnictwo Nowa Era

Chemia

J. Kulawiak

T. Kulawiak

M. Litwin

Chemia Nowej Ery. Podręcznik                    do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Fizyka

G. Francuz-Ornat

T. Kulawiak

M. Nowotny- Różański

 

Spotkania z fizyką. Podręcznik                   do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Matematyka

Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiego

 

M. Dobrowolski

M. Jucewicz

M. Karpiński

Matematyka z plusem 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

 

Matematyka z plusem 8. Ćwiczenia dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo GWO

Wiedza o społeczeństwie

I.Janicka

A. Janicki

A. Kucia-Maćkowska

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy               o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Informatyka

G. Koba

Lubię to ! Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

Podręczniki do religii

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

 

klasa 1

K. Mielnicki, E. Kondrak,

 J. Snopek

Poznaję Boży świat. Podręcznik

do religii dla klas I szkoły podstawowej

Wydawnictwo Jedność

klasa2

E. Kondrak, D. Kurpiński,

J. Snopek

Idziemy do Jezusa. Podręcznik

do religii dl klasy II szkoły podstawowej

Wydawnictwo Jedność

klasa 3

E. Kondrak, D. Kurpiński,

J. Snopek

Jezus jest z nami.  Podręcznik

 do religii klasy III szkoły podstawowej

Wydawnictwo Jedność

klasa 4

red. ks. W. Janiga

Jestem Chrześcijaninem.  Podręcznik do religii dla czwartej klasy szkoły podstawowej

Wydawnictwo Gaudium

klasa 5

red. Ks. W. Janiga

Wierzę w Boga. Podręcznik                      do religii dla 5 klasy szkoły podstawowej

Wydawnictwo Gaudium

klasa 6

red. Ks. W. Janiga

Wierzę w Kościół. Podręcznik

do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wydawnictwo Gaudium

klasa 7

red. Ks. P. Mąkosa

Spotykam Twoje Słowo. Podręcznik do religii dla 7 klasy szkoły podstawowej

Wydawnictwo Gaudium

klasa 8

red. Ks. P . Mąkosa

Z Tobą idę przez życia. Podręcznik do religii dla 8 klasy szkoły podstawowej

Wydawnictwo Gaudium