Biblioteka

GODZINY WYPOŻYCZEŃ

mgr Anna Kmiecik 

Do końca stycznia biblioteka otwarta codziennie 9:00-14:00

W pozostałych godzinach pracy biblioteki bibliotekarz prowadzi kółka zainteresowań oraz dokumentację.
Jeśli biblioteka jest zamknięta w godzinach wypożyczeń, nauczyciel może być na lekcji, szkoleniu itp.