Rada rodziców

Przewodnicząca

Agnieszka Ociepka (3A)

Zastępca

Izabela Sediwy (8B)

Sekretarz

Katarzyna Rysiewicz-Bochenek (OA)

Skarbnik

Kinga Bodziony (8A)

Adres do kontaktu z Radą Rodziców sp21nsradarodzicow@gmail.com