Rada rodziców

Przewodnicząca

Zastępca

Sekretarz

Skarbnik

Adres do kontaktu z Radą Rodziców sp21nsradarodzicow@gmail.com

Bank Łącki

Nr konta : 08 8805 0009 0023 9149 2008 0001