Rekrutacja do przedszkola

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu

Informuje, że w dniach od 1 marca 2024 roku do 29 marca 2024 roku do godziny 15.00 trwa rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do Miejskiego Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
w Nowym SączuDokumenty dotyczące rekrutacji:

1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016- Prawo oświatowe (Dz. U.2023 poz.900,1672,1718,2005)

Rozdział 6 art.130-131

w sprawie określenia drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Sączu

w sprawie: ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest miasto Nowy Sącz

Dokument do pobrania:

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi na rok szkolny 2023/2024
  2. Oświadczenia – Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2
  3. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Dokumenty można pobrać ze strony www.sp21.sacz.edu.pl lub otrzymać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu.

Uzupełniony, kompletny wniosek wraz załącznikami ( kopia orzeczenia , prawomocnego wyroku sądu oraz załączniki ) należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu