Rozpoczęcie roku szkolnego – Przedszkole

Droga Mamo, Drogi Tato

 

Wasze Dziecko 1 września 2021r. przekroczy progi PRZEDSZKOLA

Wiemy, że powierzacie nam Państwo swój najcenniejszy skarb.

Będziemy się o niego troszczyć.

Wasze  Dziecko jest w dobrych rękach! Dziękujemy za zaufanie.

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej to bardzo dobra decyzja. 1 września rozpocznie się bardzo ważny etap dla Waszego Dziecka. To będzie wyjątkowa chwila, również dla Was. Pojawią się silne emocje, wzruszenie, radość ale również stres. Te wszystkie uczucia są jak najbardziej normalne i każdy rodzic je przeżywa. Przygotujcie na ten moment zarówno Siebie jak i Swoje Dziecko. Nie pozwólcie aby Wasze dziecko zauważyło Wasz niepokój, łzy, wahanie. Początki są trudne, zarówno dla Was, dla Waszego Dziecka jak i dla nauczycieli
i pracowników przedszkola. Jednak pozytywne nastawienie i współpraca zaowocuje uśmiechem na twarzy Waszego dziecka.

Kochany Rodzicu!

 • Przy pożegnaniu bądź uśmiechnięty i spokojny.
 • Porozmawiaj z Dzieckiem w domu o tym jak będzie wyglądało pożegnanie. Przy drzwiach szatni będzie czekał nauczyciel lub pracownik przedszkola, który objaśni dziecku, gdzie jest jego szafka, pomoże przebrać buty czy wierzchnią odzież, zaprowadzi do sali przedszkolnej, pokaże łazienkę oraz kąciki zabaw.
  Możesz pobawić się w domu w takie pożegnanie aby Dziecko wiedziało co go czeka. Ze względu na pandemię Rodzice w dalszym ciągu nie wchodzą do szatni.
 • Pożegnanie powinno być krótkie: uśmiech – buziak i pa, pa, gdyż przedłużanie chwili rozstania wzmaga w dziecku negatywne uczucia. Pożegnaj się z dzieckiem jeden raz
  i przekaż dziecko nauczycielowi. Nie stój w drzwiach, nie przeciągaj tego momentu, nie zaglądaj ukradkiem do sali.
 • umów się z dzieckiem na sposób pożegnania i stosuj go np.: buziak, przytulas, piąteczka i idziesz do pani,
 • dotrzymuj umów, odbieraj dziecko o ustalonej porze : „Przyjdę zaraz po twoim obiadku”, „Dzisiaj po przedszkolu pójdziemy razem na plac zabaw” – dziecko Ci ufa..
 • Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu – gdy raz ulegniesz będzie coraz trudniej. Twój Maluszek łzami wymusi kolejny powrót do domu.
 • Jeżeli rozstanie z mamą jest bardzo bolesne, dziecko powinno przez pierwsze dni przychodzić do przedszkola z tatą.
 • Uśmiechaj się, miej radosny i pewny głos, życz dziecku „Miłej zabawy”, „Dobrego dnia”, „Miłego czasu z kolegami” – dzięki temu dziecko wie że przedszkole to miejsce, gdzie miło spędzi czas i można się tam bawić.
 • Nie buduj strachu: „Nie bój się”, „Dasz radę”, „Poradzisz sobie”, „Nie płacz”, „Co, boisz się?”, „Przykro mi, ale musisz iść do przedszkola” – to buduje przekonanie, że dziecko będzie mierzyć się z czymś przykrym, niemiłym.
 • Niech dziecko chwyci nauczyciela za rękę, wejdzie do Sali.
 • Nie wnoś dziecka na rękach do sali: zrywanie dziecka z rąk rodzica to nic miłego ani dla dziecka, ani dla rodzica, ani dla nauczyciela.
 • Witaj swoje dziecko zawsze z uśmiechem chwaląc je np.: ,,Byłeś bardzo dzielny. Teraz możemy iść do domu’’.

 

 

Pierwszego dnia do przedszkola prosimy przynieść:

 • obuwie na zmianę (podpisane),
 • paczkę chusteczek higienicznych,
 • paczkę chusteczek mokrych,
 • ubranka na zmianę (trwale podpisane). Ubranka na zmianę zostaną w szatni,
  w podpisanym worku na wieszaczku dziecka.

 

Informacje dotyczące organizacji pracy naszego przedszkola.

Miejskie Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu jest czynne
w godzinach 6:30 -16:30. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są do godziny 8:00, według zadeklarowanych godzin. Przygodę rozpoczynamy we środę 1 września. Jest to normalny dzień pracy przedszkola. Nie trzeba dziecka ubierać na galowo. W tym dniu nie ma żadnych uroczystości czy akademii.

W tym roku pracujemy w 6 grupach. Listy dzieci przydzielonych do poszczególnych grup wiekowych wraz z nazwiskami wychowawców,  wywieszone będą w holu szkoły
w piątek 27 sierpnia. Dzieci z grup I i IV do przedszkola wchodzić będą wejściem od strony ogrodu (wejście po lewej strony od bramki szkolnej), Dzieci z grupy II, III i V wejściem głównym po lewej stronie, natomiast dzieci z grupy VI wejściem głównym po prawej stronie. Pracownicy szkoły będą kierowali tak aby Państwo sprawnie odprowadzili dziecko do przedszkola.

Należy rejestrować rzeczywiste godziny wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola poprzez przyłożenie karty  do czytnika zainstalowanego przy wejściu do szatni. Karty zostaną wydane (dla tych, którzy jeszcze ich nie posiadają) rodzicom na spotkaniu – opiekunowei ci zostali powiadomieni o spotkaniu telefonicznie.

Dziecko do przedszkola przyprowadza jeden opiekun, zdrowy, bez objawów chorobowych i nie przebywający na kwarantannie. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do założenia maseczki przed wejściem do placówki oraz do zdezynfekowania rąk przy pomocy płynu umieszczonego przy wejściu do budynku.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola nie wchodzą do szatni, rozstają się
z dzieckiem w pierwszej części holu. Dziecko odbierane jest od rodzica przez pracownika przedszkola.

Do przedszkola nie przynosimy zabawek ani żadnych przedmiotów z zewnątrz.

Zebrania organizacyjne odbędą się w pierwszym pełnym tygodniu września według ustalonego harmonogramu. Wszelkie informacje o terminach zebrań zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://www.sp21sacz.edu.pl/ w zakładce Przedszkole

Na opłaty za przedszkole składają się:

 • Opłaty za wyżywienie – 10 zł za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu
 • Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu (nie dotyczy dzieci 6 letnich): 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę spędzoną przez dziecko powyżej godzin realizacji podstawy programowej. Bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu i realizacja podstawy programowej następuje w godzinach od 8.00 do 13.00. Każda rozpoczęta godzina kosztuje 1zł. Czytnik Waszych kart jest ustawiony w taki sposób, że jak odbijecie Państwo kartę za 1 minutę ósma to jest już naliczana złotówka za godzinę od 7.00 do 8.00. To samo jest gdy odbieracie dziecko (odbijacie kartę) po godzinie 13.00 (nawet 1 minutę.) Dlatego bardzo proszę o przyprowadzenie dziecka np. 5 minut przed ósmą i oddanie go pod opiekę nauczyciela a samemu odczekać do jednej minuty po ósmej i odbicie karty. Nie będzie wtedy naliczana opłata. To samo dotyczy godziny 13. Najlepiej odbić odbieranie dziecka przynajmniej minutę przed 13.00 i poczekać na przyprowadzenie dziecka przez nauczyciela. Analogicznie proszę stosować to do innych pełnych godzin.

Pamiętajcie Państwo, że gdy przyprowadzacie dziecko między 6.00 a 6.30 to system nalicza Wam 1 zł za rozpoczętą godzinę. To samo jeżeli odbieracie dziecko między 16.00 a 16.30. To jest dodatkowa złotówka opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

Rodzicu!!! – pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu należy wypełnić upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola dla osób innych niż rodzice/prawni opiekunowie (tylko osoby pełnoletnie za okazaniem dowodu osobistego).

Ramowy rozkład dnia w Miejskim Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu

8.00-13.00 – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

I DZIAŁANIA PORANNE

6:30-8:00

 • Schodzenie się dzieci do przedszkola
 • Zabawy dowolne lub/z niewielką inspiracją nauczyciela oraz zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne
  i inne.
 • Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym
 • Kontakty indywidualne dzieci z nauczycielką: rozmowy, wspólne działania- rozgrywanie gier, układnie puzzli, rysowanie itp.
 • Praca indywidualna lub w małych grupach – działania rozwijające procesy poznawcze oraz przygotowanie do pisania i czytania

 

8:00-8:30

 • Słuchanie bajek, opowiadań, wierszy oraz różnego rodzaju tekstów czytanych przez nauczyciela
 • Zabawy o wielostronnym ruchu, ćwiczenia ortofoniczne i artykulacyjne
 • Czynności sanitarno-higieniczne
 • Przygotowanie do śniadania: pełnienie dyżurów w jadalni

 

8.15-9.15

 • Czynności sanitarno- higieniczne- przygotowanie do śniadania
 • Śniadanie

 

II CZĘŚĆ ZASADNICZA

9:00-9:20

 • Realizacja treści kształcenia w obszarach:
  • Środowiska społecznego
  • Środowiska przyrodniczego
  • Sztuki
  • Edukacji językowej
  • Edukacji matematycznej
  • Edukacji zdrowotnej

 

9:20- 10:00

 • Praca w małych grupach – przetwarzanie wiedzy, nabywanie, doskonalenie umiejętności dzieci.
 • Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym.

 

 

10:00-10:50

 • Zabawy swobodne oraz organizowane przez nauczyciela
 • Zajęcia dodatkowe: język angielski, religia, rytmika
 • Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, zabawy dowolne i inspirowane przez nauczyciela na placu zabaw, spacery, obserwacje przyrodnicze

 

10:50-11.20

 • Czynności sanitarno-higieniczne -przygotowanie do pierwszej części obiadu (zupa)
 • Pierwsza część obiadu (zupa)

 

11.00-12:35

MALUCHY

 • Relaksacja
 • Słuchanie bajek czytanych i opowiadanych
 • Słuchanie kołysanek i bajek relaksacyjnych

STARSZAKI

 • Relaksacja:
  • słuchanie muzyki, bajek czytanych przez nauczyciela,.
  • prace porządkowe: porządkowanie sali zabaw, segregowanie klocków itp.
  • gry planszowe i działania dowolne (konstruowanie, rysowanie, modelowanie itp.)

 

12:00-13:00

 • Czynności sanitarno-higieniczne- przygotowanie do drugiej części obiadu       ( II danie)
 • Druga część obiadu ( II danie)

 

13:00-14:00

 • ORGANIZOWANIE SYTUACJI EDUKACYJNYCH SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI FIZYCZNEMU, INTELEKTUALNEMU, TWÓRCZEMU ORAZ SPOŁECZNEMU I EMOCJONALNEMU DZIECKA – ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE
  • Zajęcia indywidualne profilaktyczne
  • Zajęcia rewalidacyjne
  • Realizacja zaleceń PPP
  • Zajęcia logopedyczne
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Pobyt na świeżym powietrzu: spacery, wycieczki, zabawy ruchowe dowolne oraz inspirowane przez nauczycielkę na placu zabaw.
 • Realizacja treści kształcenia w obszarach:
  • Środowiska społecznego
  • Środowiska przyrodniczego
  • Sztuki
  • Edukacji językowej
  • Edukacji matematycznej
  • Edukacji zdrowotnej

 

14:00-14:30

 • Czynności sanitarno-higieniczne- przygotowanie do podwieczorku
 • Podwieczorek

 

 

III DZIAŁANIA POPOŁUDNIOWE I ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

 

14:30-16:30

 • Ćwiczenia indywidualne dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
 • Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej lub czytanie fragmentów książek.
 • Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy dowolne w sali wg zainteresowań dzieci.
 • Podsumowanie dnia, ustalenie planu na następny dzień.
 • Czynności porządkowe.
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami, oglądanie przez rodziców wytworów działalności dzieci.

W godzinach realizacji podstawy programowej odbywają się zajęcia z języka angielskiego, rytmiki oraz religii.

Godziny posiłków różnią się w poszczególnych grupach. Dzieci jedzą posiłki
w pomieszczeniu stołówki szkolnej w wyznaczonych godzinach. W ciągu całego dnia zwracamy szczególną uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo
dzieci. 

W czasie posiłków kształtujemy umiejętność posługiwania się sztućcami oraz kulturalnego spożywania posiłków.