Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Przywrócić głoś Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii dla uczniów szkół podstawowych i środowisk polonijnych w roku szkolnym 2023/2024 pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Przywrócić głoś Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii dla uczniów szkół podstawowych i środowisk polonijnych
w roku szkolnym 2023/2024 pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Podczas uroczystości wojskową asystę honorową wystawił 1. Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego z Krakowa-Balic.

W skład WAH wszedł znak bojowy w postaci sztandaru 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego Kraków-Balice w asyście honorowej pocztu sztandarowego w składzie: dowódca pocztu: por. Dariusz Milbaler,
sztandarowy: mł. chor. Adam Radecki, asystujący: st. kpr. Łukasz Stryszawski. Ponadto prezentowany był sztandar Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu w składzie: Jan Ratyński, Gabriela Dulak, Roksana Talar.

1. Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego wystawił również posterunek honorowy podoficerski bez broni. Wartę na posterunku honorowym przy wizerunkach Niezłomnych Bohaterów zaciągnęli wartownicy: st. sierż. Karol Duda i st. sierż. Mateusz Zuber.

17 maja 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Sączu odbyła się Gala, podsumowująca Ogólnopolski Konkurs Historyczny Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii.

Uroczystość została poprzedzona wyłonieniem zwycięzcy I, II, i III miejsca spośród
laureatów-uczniów kl. 7 – 8 w kategorii prezentacja multimedialna, która upamiętniała postać premiera II RP Wincentego Witosa.

Organizatorem konkursy była Szkoła Podstawowa nr 21 im. Świętego Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Sączu, natomiast współorganizatorami: 21. Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Rzeszowie;
1. Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania Kraków-Balice
im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego; Aeroklub Nowy Targ; Aeroklub Podhalański Nowy Sącz.

Konkurs miał na celu upamiętnienie postaci gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego, jednego z najwybitniejszych pilotów myśliwskich II wojny światowej, bohatera Bitwy o Anglię premiera II RP Wincentego Witosa w 150. rocznicę urodzin, mgr Zofię Oleksy prekursorki tajnego nauczania podczas okupacji niemieckiej, niezmordowanej wychowawczyni, „Siłaczki naszych czasów”.

 Patronat nad konkursem objęli:

Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Obrony Narodowej, Karol Nawrocki Prezes IPN, Andrzej Gut – Mostowy Poseł RP, Urszula Nowogórska Poseł RP, Piotr Lachowicz Poseł RP, Jan Hamerski Senator RP, Ryszard Legutko Poseł PE, Gabriela Olszowska Małopolski Kurator Oświaty, Wiesław Lechowicz biskup polowy Wojska Polskiego, Andrzej Jeż ordynariusz diecezji tarnowskiej, kpt. inż. Jan Jastrzębski Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych, prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska, Piotr Duda Przewodniczący NSZZ Solidarność, Ludomir Handzel Prezydent Miasta Nowego Sącza

Na Galę finałową przybyli m.in. laureaci wraz z opiekunami naukowymi i rodzicami oraz zaproszeni goście:

 • Piotr Lachowicz – Poseł RP,
 • Katarzyna Mitka – Małopolski Wicekurator Oświaty,
 • Stanisław Szudek – dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu,
 • mjr Łukasz Pawlik – reprezentujący płk. dypl. pil. Roberta Weissgerbera dowódcę
  1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Kraków-Balice
  im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego, członek Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej,
 • kpt. inż. Jan Jastrzębski – Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych
  z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie, członek Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej,
 • ks. kpt. Robert Młynarczyk – kapelan Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, reprezentujący biskupa polowego Wiesława Lechowicza i generała brygady SG Adama Jopka komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej,
 • mł. chor. Paweł Zięba – przedstawiciel 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia
  i Naprowadzania Kraków-Balice im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego, członek Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej,
 • Krzysztof Kotowicz – reprezentujący Piotra Dudę przewodniczącego NSZZ Solidarność, zastępca przewodniczącego NSZZ Solidarność Region Małopolska,
 • Magdalena Majka – zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza,
 • Miłosz Drożdż – Radny Miasta Nowego Sącza,
 • Leszek Gieniec – Radny Miasta Nowego Sącza,
 • Kamil Olesiak – Radny Miasta Nowy Sącz,
 • Benedykt Polański – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowy Sączu
 • Ilona Kronenberger – dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza
 • Maria Puchal – bratanica Zofii Oleksy
 • ks. Czesław Paszyński – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Niepokalanej
 • Renata Kaczorowska – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu, członek Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej,
 • Edward Kantor – modelarz, przedstawiciel Sądeckiego Towarzystwa Lotniczego „Orlik”, członek Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej,
 • Leszek Kuźma – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu, członek Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej,
 • dr Grzegorz Krzak – historyk członek Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej,
 • Jakub Puchal – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu, członek Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej,
 • Aleksandra Woźniak – prezes Zespołu Lachowska Wiara wraz z zespołem i opiekunami,
 • Kamil Olesiński – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ,
 • Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu.

Następnie zabrała głos Beata Mac – dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3
 w Nowym Sączu oraz zaproszeni goście:

 • Maria Puchal – bratanica Zofii Oleksy,
 • Piotr Lachowicz – Poseł na Sejm RP,
 • Katarzyna Mitka – Małopolski Wicekurator Oświaty,
 • ks. kpt. Robert Młynarczyk – kapelan Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, reprezentujący biskupa polowego Wojska Polskiego Wiesława Lechowicza oraz generała brygady SG Adama Jopka komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, odczytał uroczysty adres skierowany do organizatorów i uczestników przez biskupa polowego Wiesława Lechowicza,
 • kpt. inż. Jan Jastrzębski – dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych, który odczytał uroczysty adres skierowany do organizatorów i uczestników przez Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza,
 • Krzysztof Kotowicz – zastępca przewodniczącego NSZZ Solidarność Region Małopolska, reprezentujący Piotra Dudę przewodniczącego NSZZ Solidarność, odczytał uroczysty adres skierowany do organizatorów i uczestników przez Piotra Dudę przewodniczącego NSZZ Solidarność,
 • Magdalena Majka – zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza,
 • Benedykt Polański – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowy Sączu.

Po wystąpieniach gości miał miejsce program artystyczny przygotowany przez gościnnie występujący zespół Lachowska Wiara oraz uczniów naszej szkoły poświęcony upamiętnieniu postaci gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego, premiera II RP Wincentego Witosa, mgr Zofii Oleksy.

W bieżącym roku szkolnym w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii wzięli udział uczniowie z 78 szkółw tym 14 spoza granic Polski: 10 krajów – z USA(4), Wielkiej Brytanii(Anglia, Szkocja), Francji(2), Ukrainy, Włoch, Tunezji, Uzbekistanu, Kazachstanu, Mołdawii.

Do Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej nadesłano 452 prac w tym  ze środowisk polonijnych. We wszystkich kategoriach wyłoniono 98 laureatów w tym 28 spoza granic Polski, wyróżnienia przyznano 76 uczestnikom w tym 13 spośród Polonii.

Ogółem nagrodzono 174 uczestników konkursu (laureaci i wyróżnieni).

Gratulujemy laureatom, uczniom wyróżnionym, opiekunom naukowym oraz rodzicom uzyskania przez ich podopiecznych tytułu laureata oraz otrzymania wyróżnień.

Serdeczne dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, to dzięki Waszemu zaangażowaniu, kolejna edycja konkursu mogła się odbyć.

To nasz wspólny sukces. Jesteśmy przekonani, że głównym motywem wzięcia udziałuw konkursie nie była chęć rywalizacji o nagrody.

Wszystkie zdjęcia (większa ilość) można znaleźć pod tym linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1ZC4_x9MO3hi5pQnpKtBGG-K-dz_0_VYB?usp=sharing