Orły Wiedzy

Dnia 22 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 7 w Nowym Sączu odbył się Międzyszkolny Konkurs “ORŁY WIEDZY”. Konkurs objęty był honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla.

Konkurs składał się z dwóch etapów, pierwszy etap uczniowie piszą w szkole macierzystej, drugi etap w siedzibie organizatora. Do etapu II z każdej ze szkół przeszło po dwóch uczniów.

W II etapie wzięło udział 17 uczestników z następujący szkół SP2, SP6, SP7(ZSP5), SP8 (ZSP8), SP9, SP14 (ZSP7), SP20 (ZSP2), SP21(ZSP2). Uczestnicy konkursu zmierzyli się z testem, który zawierał 72 zadania zamknięte, obejmujące treści z przedmiotów takich jak: język polski, historia, matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia oraz język angielski i niemiecki.

Nasi uczniowie Tomasz Obrzut oraz Roksana Talar z 8a godnie reprezentowali naszą szkołę.