7b i 7c na warsztatach historycznych w MCK Sokół

15  kwietnia 2024 r. klasy 7b i 7c wzięły udział w warsztatach historycznych na temat Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ.

Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ miało ogromne znaczenie dla kulturowego i fizycznego rozwoju społeczeństwa w Polsce. Jego idee były związane z walką o niepodległość kraju, a po jej odzyskaniu do dziś skupiają się na formacji patriotycznej.

Celem warsztatów było przypomnienie historii i działalności TG SOKÓŁ, a także ukazanie ważnych postaci związanych z tą organizacją. Uczniowie mieli okazję przyjrzeć się ideom, które legły u podstaw powstania tej pionierskiej organizacji, jak również poznali historię rozwoju TG SOKÓŁ na terenie Nowego Sącza i regionu.