Podsumowanie zbiórki

W niedzielę 15 października br. w Polsce i środowiskach polonijnych na całym świecie obchodzony był XXIII Dzień Papieski. Hasłem tego dnia były słowa „ CYWILIZACJA ŻYCIA!”.

Z tej okazji w naszej społeczności szkolnej w dniach 16 – 17 października br. została organizowana zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jednym z najważniejszych działań Fundacji jest prowadzony od samego początku jej istnienia program stypendialny. Stypendia przyznawane są zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich.

Drodzy rodzice składamy serdeczne podziękowania całej społeczności szkolnej i przedszkolnej, która włączyła się w zbiórkę pieniężną. Dzięki hojności rodziców, uczniów, dyrekcji, nauczycieli udało się zebrać 1750zł!

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom!