Pielgrzymka Rodziny Szkół Jan Pawła II na Jasną Górę

W dniu 12 października 2023 r. odbyła się 23. Pielgrzymka Rodziny Szkół Jan Pawła II na Jasną Górę. Jak co roku uczestniczyła w niej również nasza szkoła, którą oprócz pocztu sztandarowego reprezentowali uczniowie klas trzecich wraz ze swoimi rodzicami oraz wychowawczyniami i katechetą. W modlitwie przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej powierzali zarówno swoje przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej, jak też całą społeczność szkolną. Pielgrzymi wzięli udział we Mszy Świętej sprawowanej przez Bpa Marka Solarczyka oraz wysłuchali koncertu Magdy Anioł, a także zwiedzili jasnogórskie sanktuarium.

Nasi uczniowie udzielili również wywiadu dla Radia Jasna Góra:

https://www.radiojasnagora.pl/n3389-pielgrzymowanie-rodziny-szkol-jana-pawla-ii