Bezpieczeństwo na co dzień – zajęcia w świetlicy szkolnej

W pierwszych tygodniach września w świetlicy szkolnej odbył się cykl zajęć o bezpieczeństwie w różnych sytuacjach dnia codziennego. Uczniowie poznali i utrwalili zasady bezpieczeństwa obowiązujące w świetlicy szkolnej i w szkole.

Głównym celem zorganizowanych zajęć  było przygotowanie uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych. Dzieci nabyły wiedzę, jak zachować się w różnych sytuacjach zagrażających ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Świetliczaki rozwiązywały różne zadania i zagadki dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W trosce o ich bezpieczeństwo na drodze, dzieci otrzymały kolorowe odblaski do tornistrów. Na  zakończenie zajęć dzieciaki wykonywały prace plastyczne związane z omawianym tematem. Zajęcia wzbudziły wśród uczniów wiele emocji i cieszyły się dużym zainteresowaniem.