BAJDUREK – FESTIWAL TEATRÓW DZIECI I MŁODZIEŻY- KLASA IA

13 czerwca klasa IA uczestniczyła w 38 Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK. Dzieci miały okazję zobaczyć wiele pięknych oraz żywiołowych przedstawień. Pomiędzy spektaklami uczniowie klasy IA chętnie uczestniczyły na scenie oraz na widowni we wspólnej zabawie w teatr inicjowanej przez zawodowych aktorów!