Teatr edukacyjny

W dniu 27 kwietnia do naszej szkoły przyjechał Teatr edukacyjny z zajęciami dla uczniów klas I-VII pt: “Komunikacja bez przemocy”. Podczas warsztatów zostały poruszone pojęcia takie jak komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna, kanał komunikacyjny. Aktorzy zwrócili uwagę na to jak wielki wpływ na nasze współczesne życie mają nowoczesne technologie. Podkreślona została waga komunikacji bezpośredniej i prawidłowych relacji z drugim człowiekiem.