ODWIEDZINY NIEZWYKŁYCH GOŚCI

Dziewiątego grudnia 2022 roku do dzieci z klas młodszych przyjechali niezwykli goście. Byli to: pani prof. dr hab. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, pani dr Maja Wenderlich oraz pan dr hab. Stanisław Domoradzki. Wraz z naszą panią dyrektor szkoły mgr Beatą Mac odwiedzali klasy i przyglądali się lekcjom matematyki, na których realizowany jest program ,,Rozwijanie uzdolnień matematycznych w przedszkolach i szkołach podstawowych” objętych innowacją pedagogiczną w ramach Nowosądeckiego Projektu Edukacyjnego.  W klasie 3 B pani prof. Edyta Gruszczyk- Kolczyńska ogłosiła wyniki Mistrzostw w sprawnym obliczaniu iloczynów i ilorazów. Wszyscy Mistrzowie, a było ich wielu, otrzymali dyplomy. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Mistrzów można zobaczyć na zdjęciu.