Mikołajki klas 2

W klasach 2 Mikołajki wiązały się z wieloma przygodami – klasa b,c id wyruszyły 6 grudnia do Zatoru do wioski świętego Mikołaja, a wszystkie klasy 2 a-d 8 grudnia urządziły sobie spacer po nowosądeckim rynku i trafiły do kina na pogadankę “Dlaczego warto kultywować tradycje?” i film “Mikołaj w każdym z nas 2” w ramach projektu Kino Szkoła. w Zatorze oprócz spotkania ze świętym Mikołajem, otrzymaniu prezentów i zaśpiewaniu mu piosenki uczniowie brali też udział w warsztatach piernikowych, zjedli pyszny obiad i podziwiali iluminacje na terenie parku Energylandia.