“Czytelnicze podróże psa Bacusia” w naszej szkole

“Czytelnicze podróże psa Bacusia to projekt organizowany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Sączu. W projekcie należało udokumentować pobyt Bacusia – maskotki w swojej szkole. Bacuś wędrował po dóżnych szkołach na terenie naszego województwa – do nas trafił w grudniu tego roku prosto na tydzień związany z Mikołajkami, dlatego zapewniliśmy mu wiele atrakcji: 2 klasy zabrały go do Zatoru na wycieczką do wioski świętego Mikołaja, urządziły mu “nocowanie” z czytaniem, zwiedził też świetlicę i bibliotekę szkolną. Na koniec przeprowadziliśmy z Bacusiem zajęcia czytelnicze w klasie 3c i wyruszyliśmy na spacer po nowym Sączu z klasą 2a, aby odprowadzić go do domu – Biblioteki Pedagogicznej. 

Cele projektu:

  • organizowanie w przedszkolu lub szkole różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną dzieci,
  • rozbudzanie wyobraźni oraz ciekawości poznawczej dzieci,
  • rozwijanie kompetencji czytelniczych, które zapewnią późniejszy sukces uczniów i ukształtują nawyk czytania w dorosłym życiu,
  • przygotowanie dzieci do otwartego dialogu z tekstem kultury,
  • ćwiczenie słuchania i czytania ze zrozumieniem,
  • rozwijanie uważności i koncentracji,
  • ćwiczenie umiejętności rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstu literackiego,
  • rozwijanie zdolności kreatywnych uczniów oraz inicjowanie indywidualnych prób twórczych,
  • promocja działań przedszkoli i szkół w zakresie rozwijania czytelnictwa,
  • współpraca przedszkoli, szkół oraz bibliotek szkolnych z biblioteką pedagogiczną w promowaniu kultury czytelniczej.