Gotujemy wykorzystując nasz nowoczesny sprzęt.

Lodówka, roboty kuchenne, blendery oraz nowe zastawy kuchenne to sprzęt zakupiony dzięki środkom otrzymanym w ramach dofinansowania z ogólnopolskiego programu „Laboratoria Przyszłości”. Na lekcjach techniki gotowanie to sama przyjemność.


#LaboratoriaPrzyszłości, #LaboratoriaPrzyszlosci