104. rocznica rozbrojenia Garnizonu Austriackiego i odzyskania niepodległości na Sądecczyźnie

W dniu 31 października pani dyrektor Mac, delegacja uczniów 7a (Olimpia Klimek, Zuzanna Kropiwnicka i Tomasz Obrzut) wraz z wychowawcą reprezentowali szkołę podczas uroczystości organizowanych przez Prezydenta Miasta, KO Straży Granicznej i pismo Sądeczanin.