Osiedle Wojska Polskiego dla każdego 3.0”

Szanowni Państwo

W imieniu dyrekcji oraz uczniów uczniów prosimy o oddanie głosu w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2023 na nasz projekt o nazwie „Osiedle Wojska Polskiego dla każdego 3.0” który obejmuje zagospodarowanie terenu przy szkole poprzez utworzenie mini strefy rekreacyjnej z trampolinami i siłownią pod chmurką.

Głosowanie trwa od 20 do 27 września.

Liczy się każdy głos!!

Jak zagłosować?

Można zrobić to poprzez:

       wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu tj. https://bo.nowysacz.pl;

       zgłoszenie się osobiście do punktu głosowania, gdzie można oddać głos również elektronicznie, przy stanowisku komputerowym obsługiwanym przez pracownika Urzędu, za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL, a w przypadku osoby małoletniej konieczne jest przedłożenie oświadczenia/zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekt do Budżetu Obywatelskiego (imię, nazwisko, PESEL, podpis).

Głosowanie jest równe i bezpośrednie.

Głosowanie drogą elektroniczną za pomocą interaktywnego formularza dostępnego za pośrednictwem sieci Internet na stronie https://bo.nowysacz.pl wymagać będzie podania danych osoby głosującej:

       PESEL;

       numeru telefonu komórkowego;

       zgody na przetwarzanie danych osobowych;

       oświadczenia, że jest się mieszkańcem miasta Nowego Sącza;

       numeru IP (rejestrowany automatycznie);

Każdy głosuje tylko raz, dlatego z góry dziękujemy za poświęcony czas i Państwa zaufanie.

Dyrekcja Zespołu-Szkolno Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu