Informacja o ubezpieczeniu

UBEZPIECZENIE
 rok szkolny 2022/2023


Drodzy Rodzice 
Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia NNW w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Polsce, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa. 


Na rok szkolny 2022/2023 składkę można wybrać w dwóch proponowanych wariantach: 45 zł lub 60 zł. 

  1. Ubezpieczenie:

2. Tabela norm uszczerbku na zdrowiu:

3. Jak zgłosić szkodę (wniosek – zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS)
3.1 wydrukować wniosek ze strony szkoły, podpisać i złożyć w sekretariacie
szkoły do podpisu; 
lub
3.2 pobrać wniosek w sekretariacie szkoły.