Przedszkole – rekrutacja

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu

ogłasza NABÓR

do Miejskiego Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
w Nowym Sączu

na rok przedszkolny 2022/2023.

Przyjmowanie wniosków wraz z załącznikami rozpoczyna się 1 marca 2022r.

Dokumenty można pobrać ze strony www.sp21.sacz.edu.pl w zakładce Przedszkole/ Rekrutacja lub otrzymać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu.

Uzupełnione, kompletne wnioski wraz załącznikami należy złożyć w sekretariacie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu lub wysłać skany wypełnionych dokumentów na adres sp21@edu.nowysacz.pl

Odpowienie dokumenty można pobrać w zakładce Przedszkole – rekrutacja.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Nowy Sącz
w roku szkolnym 2021/20212

(Na podstawie Załącznika nr 1  do Zarządzenia Nr 38/2022 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2022 roku.)

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Szczegółowe terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Szczegółowe terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.      

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym publicznej szkoły podstawowej

Do 17 lutego 2022r

X

2.      

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01 marca
do 29 marca 2022r.
do godziny 1500

od 15 lipca
do 20 lipca
2022r.
do godziny 1500

3.      

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 01 kwietnia 2022r. do godz. 1500

do 22 lipca 2022r. do godz. 1500

4.      

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

6 kwietnia 2022r. do godz. 1500

25 lipca 2022r.
do godz. 1500

5.      

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola  w postaci pisemnego oświadczenia.

od 07 kwietnia
do 15 kwietnia 2022r.
do godziny 1500

od 26 lipca
do 29 lipca
 2022r.
do godziny 1500

6.      

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

20 kwietnia 2022r. do godz. 1500

 1 sierpnia 2022r. do godz. 1500