Ślubowanie klas 1

Dnia 4 listopada 2021 r w urodziny naszego patrona Jana Pawła II w naszej szkole, odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci klas pierwszych.

W uroczystości brali udział uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami, dyrektor szkoły, wicedyrektorzy, zaproszeni goście na czele z panią Zastępcą Miasta Nowego Sącza Magdaleną Majką oraz rodzice.

Na początku uroczystości odbyła się część artystyczna. Uczniowie klas pierwszych zatańczyli poloneza i pięknie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie. Ślubowanie pierwszoklasistów, wzbudziło wiele emocji. Przed pocztem sztandarowym uczniowie klas pierwszych ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Aktu pasowania dokonała Pani Dyrektor kolorowym ołówkiem. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej i pasowani na uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3. Dowodem były akty pasowania na ucznia wręczone dzieciom przez wychowawców oraz legitymacje.

Pani dyrektor i zaproszeni goście złożyli życzenia wielu sukcesów w nauce wszystkim uczniom.

Uczniowie dostali też od zaproszonych gości i od Rady Rodziców małe upominki. Po skończonej akademii pierwszoklasiści wraz z wychowawcami udali się do swoich sal na słodki poczęstunek zorganizowany przez swoich rodziców.