Akademia Samorządności

  1 października w Szkole Podstawowej nr 18 spotkali się przedstawiciele Samorządów Uczniowskich z terenu naszego miasta wraz z ich opiekunami . Zaproszenie przyjęli przedstawiciele następujących szkół: Sp nr 18, SP nr6, SP nr15, ZSP nr3 (czyli my) , ZSP nr5, SP nr9, SP nr11, SP nr2, SP nr16. Celem spotkania było powołanie do życia ,,Akademii Samorządności” Stowarzyszenia Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych działających w szkołach podstawowych w naszym mieście.
    Działania stowarzyszenia będą polegały na integracji społeczności uczniowskiej przez wspólne podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej. W ramach pierwszych działań młodzi społecznicy przystąpili do akcji charytatywnej wspierającej Fundację ,,Bratnia Dusza” prowadzoną przez Panią Iwonę Romaniuk. Od 4 do 11 października w swoich szkołach przeprowadzą zbiórkę artykułów szkolnych, które trafią do potrzebujących dzieci na Ukrainie. Samorządy przygotują też znicze, które zostaną zapalone 1 listopada na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie na polskich grobach. Uczniowie podzieli się swoimi sprawdzonymi dobrymi praktykami , jak skutecznie dotrzeć do swoich rówieśników , aby włączyli się do akcji. Zaproponowane działania spotkały się z ogromnym entuzjazmem ze strony młodych ludzi.