Na pole, na dwór – zajęcia terenowe biologii.

Trudno wyobrazić sobie nauczanie biologii, przyrody, geografii bez zajęć poza budynkiem szkolnym. Nie ma bardziej wartościowego sposobu nauczania niż bezpośrednie zetknięcie się z istotą przedmiotu. To w czasie praktycznych zajęć uczniowie nabywają umiejętności współpracy, rozwiązywania problemów, logicznego myślenia, korzystania z informacji, ich analizy, gromadzenia i segregowania. Mają też okazję do samokształcenia. Uczą się wykorzystywać wiedzę w praktyce.

W tym tygodniu uczniowie z klasy 5A i 5B wyszli ze szkolnych ławek i udali się na świeże powietrze w celu uczestniczenia w zajęciach terenowych z biologii. Uczniowie w trakcie lekcji mieli okazję rozpoznawać różne gatunki roślin zielnych i nasiennych. Jako dokumentację swojej pracy każdy piątoklasista uzupełnił kartę pracy na temat roślin rosnących w pobliżu szkoły.