„FESTIWAL  MŁODYCH TALENTÓW”

„FESTIWAL  MŁODYCH TALENTÓW”

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3

Nowy Sącz

 

REGULAMIN

Organizator: ZSP Nr 3 w Nowym Sączu

Miejsce i czas Festiwalu:

Festiwal odbędzie się w dniach: 1 czerwca 2021 r.- klasy I – III,  2 czerwca – klasy IV –VIII, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w nowym Sączu.

Cele Festiwalu:

– wyłonienie najlepszych wykonawców muzycznych

– rozwijanie i promowanie talentów muzycznych

– rozwijanie motywacji do podejmowania aktywności artystycznych

– pokonywanie stresu, budowanie postawy pozytywnej samooceny

– integracja środowiska uczniowskiego

– umożliwienie uczestnictwa w imprezie szkolnej, w atmosferze radości, optymizmu, zabawy

W Festiwalu mogą wziąć udział uczniowie klas I– VIII.

Uczestnicy prezentują 1 utwór  muzyczny o dowolnej tematyce.

Festiwal odbywać będzie się w 4 kategoriach:

– wokalna /wokalno – instrumentalna/

– instrumentalna

– taneczna

– „Eko instrument”

Ze względu na sytuację pandemiczną, Festiwal  odbędzie się bez udziału publiczności. Na imprezę festiwalową zapraszamy tylko uczestników z poszczególnych klas / liczba z danej klasy nie może przekroczyć 5 osób/.

Podkłady muzyczne  /wokal/ należy przygotować na nośniku typu pendrive. Mile widziany akompaniament na żywo. Szkoła zapewnia dostępność takich instrumentów jak : organy elektroniczne, gitara, dzwonki chromatyczne, flet.

Zgłoszenia proszę kierować do nauczyciela muzyki: Danuty Dąbrowskiej lub do wychowawcy klasy, do 30 maja br.

Spośród uczestników zostaną wyłonieni laureaci I, II, III miejsca, w każdej kategorii oraz wyróżnienia.

Organizatorzy zapewniają wszystkim dyplomy, nagrody a przede wszystkim dobrą zabawę.

 

ZAPRASZAMY!