Rekrutacja do Miejskiego Przedszkola nr 6

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 6 w Nowym Sączu wywieszone są w holu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26.

Rodzice, których dziecko zostało zakwalifikowane do Miejskiego Przedszkola nr 6 w Nowym Sączu zobowiązani są, zgodnie z regulaminem rekrutacji w terminie od 7 kwietnia do 16 kwietnia 2021 roku do godziny 15.00, do pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola (Załącznik nr 7).

Nie złożenie potwierdzenia woli przyjęcia w terminie, jest równoznaczne z rezygnacją przyjęcia dziecka do przedszkola.