ZABAWA W INTERNET

Dzieci z grupy IV „Zuchy” zakończyły realizację programu Necio.pl – zabawa w Internet. Podczas cyklu pięciu zajęć przedszkolaki zapoznały się z Neciem (bohaterem serwisu www.necio.pl), dowiedziały się, czym jest Internet i do czego służy, poznały zagrożenia, jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzeń ekranowych i Internetu oraz dowiedziały się, jak w takich sytuacjach zachować się. Przedszkolaki w sali komputerowej rozwijały również umiejętności posługiwania się myszką i klawiaturą. Celem programu było także uwrażliwienie dzieci na konieczność zgłaszania wszelkich niepokojących sytuacji dorosłym, zaufanym osobom oraz uświadomienie, czym są zła i dobra tajemnica i czym się od siebie różnią. Dzieci mają świadomość korzyści, a także zagrożeń płynących ze świata wirtualnego. Podejmowały również próby oceny zachowań bohaterów filmów, bajek.