KONKURSY PLASTYCZNE

 

Serdecznie zapraszam do udziału w następujących konkursach:

 

I .OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY „Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii”.

 1. Uczeń klasy I – VIII przygotowuje pracę plastyczną upamiętniającą postać broni JÓZEFA HALLERA.
 2. Praca konkursowa powinna być opatrzona jedynie godłem lub pseudonimem, jaki na czas konkursu przybierze autor pracy. Godło lub pseudonim powinno być umieszczone na odwrocie pracy plastycznej oraz na zamkniętej kopercie dołączonej do pracy. W kopercie powinna być metryczka pracy ( zamieszczona jest na stronie szkoły- Regulamin, załącznik nr 3)
 3. Praca plastyczna powinna być wykonana w formacie A 4 z zastosowaniem wybranej techniki: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze , collage(kolaż), witraż, wydzieranka.
 4. Wykonaną pracę, opisaną (informacja wyżej) , zapakowaną, (z podpisem: „dla p.Beaty Przychockiej” ) , należy przynieść do szkoły w terminie do 20 marca 2021 r.

 

 1. NAJŁADNIEJSZY STROIK WIELKANOCNY
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie naszej szkoły.
 3. Każdy uczeń wykonuje jeden stroik wielkanocny – indywidualnie.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

– klasy 0 – III

– klasy IV – VIII

 1. Wymogi techniczne:

              –  technika pracy- dowolna

              –  format pracy – dowolny

 1. Wykonaną pracę należy podpisać ( imię, nazwisko, klasa), ładnie zapakować,

             (z  podpisem:  „dla p.Beaty Przychockiej” ) przynieść do szkoły i zostawić na portierni

              w terminie do 18 marca 2021 r.

 

III. „WIELKANOCNE TRADYCJE” – praca plastyczna.

 

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie naszej szkoły.
 2. Każdy uczeń wykonuje jedną pracę plastyczną indywidualnie.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

– klasy 0 – III

– klasy IV – VIII

 1. Technika pracy : dowolna
 2. Format pracy: A4
 3. Wykonaną pracę należy podpisać ( imię, nazwisko, klasa),zapakować(z podpisem:

            „dla p.Beaty Przychockiej),  przynieść do szkoły i  zostawić na portierni w terminie

            do 18 marca 2021 r.