KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 roku zmieniającym rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od poniedziałku 18 stycznia 2021 roku uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły przekazane zostaną  Rodzicom przez e-dziennik.

Dyrektor-Beata Mac