Korale

Zadanie nr 31 ,,Czerwone korale” zostało zrealizowane w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała” przez uczniów klasy 2 e.