Pamiętamy

 
Batalion Korpusu Ochrony Pogranicza „Skole” – oddział piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza.

Batalion został sformowany w roku 1939, po przejęciu przez KOP ochrony dawnej granicy z Czechosłowacją od Straży Granicznej. Wchodził w skład 1 Pułku Piechoty KOP „Karpaty”” jako I batalion. Nazwa jednostki pochodzi od leżącego w Bieszczadach miasta Skole znajdującego się wówczas na obszarze województwa stanisławowskiego i będącego macierzystym garnizonem batalionu.

Z dniem 15 maja 1939 roku batalion stał się oddziałem gospodarczym. Stanowisko kwatermistrza batalionu przemianowane zostało na stanowisko zastępcy dowódcy batalionu do spraw gospodarczych, płatnika na stanowisko oficera gospodarczego, zastępcy oficera materiałowego dla spraw uzbrojenia na zbrojmistrza, zastępcy oficera materiałowego dla spraw żywnościowych na oficera żywnościowego.

W wojnie obronnej 1939 roku włączony w struktury 3 Brygady Górskiej podzielił los innych jednostek Armii Karpaty.

  • adiutant – kpt. piech. Florian Franciszek Wawrykiewicz †15 IX 1939