Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

 

Zbliża się nowy rok szkolny. Wszyscy mamy nadzieję, że będzie to rok normalnej nauki. Na taki rok przygotowujemy organizacyjnie naszą Szkołę.  W szkole będzie obowiązywał nas wszystkich zaostrzony reżim sanitarny. Nowe przepisy będą dotyczyły między innymi przyprowadzania i odbierania uczniów na zajęcia szkolne i do świetlicy szkolnej, przebywania osób „trzecich” w szkole oraz planu lekcji dostosowanego do wytycznych MEN. Zmiany organizacyjne w szkole zostaną tak opracowane, aby do minimum ograniczyć ryzyko wystąpienia zakażeń.

Bardzo proszę Rodziców, by przygotowując swoje dzieci do pójścia do Szkoły, uczulili je na obowiązujące zasady higieny i stosowanie się zaleceń.

Musimy zachować zasady dystansu społecznego – na ile jest to w sytuacjach szkolnych możliwe. Nie będzie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego, tylko każda klasa będzie mieć spotkanie oddzielne z wychowawcą klasy.

Jeśli nie zajdą nowe okoliczności, nie zostaną wydane nowe decyzje władz centralnych lub lokalnych, to mam nadzieję, że 1 września rozpoczniemy normalną szkolną naukę.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji początku roku szkolnego zostaną podane na stronie internetowej szkoły około 27 sierpnia 2020 roku.

Dyrektor Beata Mac