Informacje o zawieszeniu działalności oddziałów przedszkolnych w szkole do dnia 15 maja 2020 r.

Zarządzenie: