Ogólnopolski Konkurs „Olimpus”

Olimpiadę z języka angielskiego w sesji jesiennej, przeprowadzono w dniu 06-11-2019 r. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i jest testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostały 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. W testach zawarte były pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogli spróbować swoich sił. Każdy z uczestników, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymał dyplom uznania.

W naszej szkole w Ogólnopolskim Konkursie „Olimpus” udział wzięło 21 uczniów. Klasy 5 reprezentowało – dwóch uczniów, klasy 6 reprezentowało- siedmiu uczniów, klasy 7 reprezentowało- ośmioro uczniów, klasy 8 reprezentowało- czworo uczniów. Maksymalna liczba punktów, którą można było uzyskać to 240 punktów.

Wśród uczniów, którzy uzyskali miejsca w pierwszej dwudziestce była Olimpia K. z klasy 5c, która uzyskała 200 pkt zajmując tym samym 19 miejsce w kategorii klas piątych.

Pozostali uczniowie z wysokimi wynikami to:

Alicja J z klasy 8b – 184 pkt

Szymon K z klasy 8a – 184 pkt

Mikołaj R z klasy 6b – 178 pkt

Alicja D z klasy 8b – 178 pkt

Jan M z klasy 7b – 174 pkt

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Olimpiady stanowią cenne rozszerzenie programów nauczania, są urozmaiceniem programu zajęć, stanowią zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów, a przygotowane są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.