Historia jednej fotografii … Zdjęcie, które wyraża więcej niż słowa.

                                                                  „Wóz opancerzony SKOT został zaparkowany w idealnym miejscu:  

                                                                    pod warszawskim kinem „Moskwa”, 

                                                   na którym reklamowano film Coppoli Czas apokalipsy

                                                                    Lepiej być nie mogło – przynajmniej dla fotografa. 

                                                                    Ogólnie było źle, bardzo źle.”

                                                                                                                           Chris Niedenthal 

28 lutego 2020 roku grupa przyjaciół: Ala, Kaja, Daniel i Kamil, zaprezentowała koleżankom i kolegom z klasy 6d efekt swojej pracy nad zdjęciem, które stało się symbolem stanu wojennego w Polsce i na świecie. Wykonał je Chris Niedenthal, polski fotograf, jeden z najbardziej cenionych europejskich fotoreporterów. Zostało ono zrobione 14 grudnia 1981 roku, a więc dzień po wprowadzeniu stanu wojennego. Niedenthal wykonał je z ukrycia, gdyż wtedy już za samo chodzenie z aparatem można było zostać aresztowanym. Fotografowi udało się jednak znaleźć otwartą klatkę schodową, z której rozpościerał się znakomity widok na kino „Moskwa” i transporter opancerzony SKOT, stojący na tle billboardu reklamującego film „Czas apokalipsy”. 

Abyśmy mogli zrozumieć wymowę i znaczenie tej fotografii, prelegenci rozpoczęli od wstępu, w którym ciekawie i szczegółowo wyjaśnili zebranym następujące kwestie:

 • Co właściwie oznacza słowo „Apokalipsa” pisane z wielkiej litery? 
 • W  jaki  sposób malarze wyobrażali sobie pisanie „Apokalipsy” przez św. Jana?
 • Dlaczego „Apokalipsa” to księga prorocza, przemawiająca tajemniczymi znakami?
 • Jakie symbole pojawiają się w „Apokalipsie” św. Jana?
 • Jak i dlaczego wizje św. Jana inspirowały twórców późniejszych epok?
 • W jakich przypadkach używamy terminu „apokalipsa” pisanego z małej litery?
 • Dlaczego wiele współczesnych dzieł literackich, malarskich czy filmowych zawiera w tytule słowo „apokalipsa”?
 • Które wydarzenia z dziejów świata bywają określane „apokaliptycznymi”?
 • O czym jest film Francisa Forda Coppoli pt. „Czas apokalipsy”?
 • Jakimi symbolami przemawia do widza plakat reklamujący ten film?
 • Kiedy się zaczął i czym był stan wojenny w Polsce?
 • W jakich okolicznościach zostało zrobione zdjęcie Chrisa Niedenthala?

Po takim wprowadzeniu, bogato ilustrowanym przykładami malarstwa, plakatami, fotosami z filmów, a nawet nagraniem będącym fragmentem superprodukcji „Biblia audio”, łatwo było zrozumieć, dlaczego powszechnie uważa się, iż zdjęcie Chrisa Niedenthala wyraża więcej niż słowa.