Gdzie spędziliśmy ferie?

Nasi szkolni dziennikarze przeprowadzili swoją pierwszą ankietę! Dotyczyła ona tego gdzie spędzaliśmy nasze ferie zimowe. Przepytano 282 osoby z różnych klas  (0A,0B, 1A, 1E, 2A, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 5C, 6A, 6B, 7C, 8C).

Pytanie: Gdzie spędziliście ferie?

A. za granicą – 11 osób
B. poza Sączem -134 osoby
C. przed komputerem – 43 osoby
D. w Nowym Sączu – 85 osób
E. inne (szpital, czytanie książek w domu itp.) – 10 osób