Ślubowanie klas I

    Dnia 04 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste Ślubowanie pięciu klas pierwszych, na którym obecni byli: dyrekcja szkoły, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Pierwszaki zostały uroczyście pasowane i obdarowane upominkami. W uroczystości wziął udział prezydent Nowego Sącza – Ludomir Handzel wraz z radnymi – Dawidem Dumaną oraz Leszkiem Gieńcem. Występy artystyczne pierwszoklasistów zachwyciły publiczność.
Nad przebiegiem uroczystości czuwały wychowawczynie i nauczyciele wspomagający – Bożena Góra, Joanna Wastag, Anna Opałek, Jolanta Wieczorek, Klaudia Wróbel, Małgorzata Zelek, Patrycja Lipińska. Scenariusz i oprawę muzyczną przygotowała Joanna Wastag, a plastyczną – Izabela Sediwy i Danuta Mężyk – Stępień.