,,STOP AGRESJI I PRZEMOCY ’’- ciekawe i ważne zajęcia w świetlicy szkolnej.

Ostatni tydzień października w naszej świetlicy szkolnej przebiegał pod hasłem ,,STOP agresji i przemocy’’. W tych dniach odbywały się zajęcia, które  uświadomiły dzieciom występowanie agresji w życiu codziennym oraz były najlepszym sposobem przygotowania dzieci do radzenia sobie ze zjawiskiem agresji i przemocy w codziennych sytuacjach. W ramach tych zajęć podczas wspólnej zabawy poznawaliśmy zasady dobrego zachowania, rozmawialiśmy o przemocy i o rodzajach agresji oraz o tym, czy śmiech może czasem boleć i czy słowo może zranić ? Dzieci słuchały też bajek terapeutycznych, rozwiązywały pojawiające się problemy i wyciągały wnioski  dotyczące tematu agresji i przemocy. Wychowankowie świetlicy brali też udział w różnych zabawach przeciwko  agresji,  ustalali sposoby radzenia sobie ze zjawiskami agresji i przemocy w codziennych sytuacjach.  Uczniowie wykonywali również prace plastyczne związane z omawianym tematem.  Na zakończenie cyklu zajęć wspólnie stworzyliśmy kodeks świetlicowy  ,,STOP AGRESJI I PRZEMOCY’’ oraz wykonaliśmy  ,,Radosne drzewo dobra ’’ ,na którym dzieci codziennie będą zapisywać swoje dobre  czyny, ucząc się przy tym, jak nie wyrządzać  innym  krzywdy oraz  jak wyeliminować z życia codziennego agresję i przemoc. Mamy nadzieję, że dobro i uprzejmość wyrośnie nie tylko na naszym drzewie, ale przede wszystkim w naszych sercach!