Pomagamy Różyczce!

Przyłączamy się i zapraszamy do pomocy dla Róży Dąbrowskiej. Dodatkowo nasza szkoła organizuję zbiórkę plastikowych zakrętek do dnia 1 grudnia 2019 roku. Zakrętki można zostawiać na portierni.