Przegląd Dekoracji Bożonarodzeniowych

Dnia 20 grudnia 2018 roku Rada Rodziców wraz z Komisją Przeglądu Dekoracji Bożonarodzeniowych dokonały omówienia w/w Przeglądu. Z prawdziwą przyjemnością przedstawiciele Rady Rodziców i Komisji Przeglądu podziwiali wspaniałe wystroje klas, szczególną uwagę zwracając na stół bożonarodzeniowy, przy którym następnego dnia miały zasiąść do Wigilii zespoły klasowe wraz z ich wychowawcami. Omówieniu podlegała też gazetka klasowa, zdobienie choinek oraz ogólny wygląd i atmosfera klasy.

Większość dekoracji klasowych pokazywała polskie tradycje, zaznaczając wszystkie niezbędne akcesoria związane z wiarą katolicką, polską tradycją i polskimi zwyczajami, co widoczne było w organizacji stołu wigilijnego, dekoracji drzewka, nastroju klasy, zapachu.

W większości interesujące gazetki klasowe dawały możliwość wzbogacenia wiedzy o Bożym Narodzeniu w Polsce.