Październik – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Święto „Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych” zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (ang. International Association of School Librarianship) w 1999 r. Najpierw był to jeden dzień, a od 2008 r. – cały październik. Święto ma na celu zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły oraz w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

W ramach obchodów MMBSz zapraszamy uczniów do włączenia się w akcje i konkursy organizowane przez bibliotekę szkolną: konkurs na klasę, która przeczyta najwięcej książek  w danym roku szkolnym oraz konkurs plastyczny na maskotkę biblioteki.

REGULAMIN:

  1. Konkurs trwa od 24 września do 24 października 2018 roku.
  2. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie SP 21.
  3.  Nagrodzone zostaną dwie najlepsze prace, pozostałe otrzymają dyplomy lub punkty z zachowania ustalone w Statucie Szkoły.
  4. Wygrane projekty zostaną maskotkami biblioteki, a ich wizerunki będą używane do ozdabiania biblioteki szkolnej i ogłoszeń z nią związanych.
  5. Technika: dowolna praca plastyczna na formacie A4 lub A3.
  6. Do każdej pracy musi być dołączona karta ze zgodą rodziców – do odebrania w bibliotece szkolnej.
  7. Pełny regulamin konkursu jest do wglądu w bibliotece szkolnej.

 

Kolejnymi akcjami, które odbędą się w naszej bibliotece na przełomie października i listopada, są: „Dzień Głośnego Czytania”, „Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek” oraz „Pasowanie na Czytelnika” uczniów klas pierwszych.

Na gazetce ściennej w bibliotece pojawią się też informacje na temat ciekawych wydarzeń w innych nowosądeckich bibliotekach. Na bieżąco wystawiamy również do przeglądania interesujące tytuły dla wszystkich grup wiekowych.

Zapraszamy również uczniów do udziału w działaniach wolontaryjnych w ramach akcji „Lekarze książek”, której celem jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w pracę biblioteki szkolnej i wykształcenie postawy szacunku dla książki. Udział w akcji polega na wykonywaniu gazetek tematycznych, pomocy w porządkowaniu książek, ich oprawie, podklejaniu i wyszukiwaniu uszkodzeń w egzemplarzach. Do działań wolontariatu bibliotecznego może zgłosić się każdy uczeń – na przerwach oraz przed i po lekcjach.

Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia biblioteki, zapoznania się z nowościami wydawniczymi oraz do korzystania ze zbiorów.

AK