Programy nauczania

 

Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2019/2020

 

lp. Numer w szkolnym zestawie Przedmiot Nazwa programu Autor Klasa
1. SP-14-2019/2020 Wychowanie przedszkolne „Rozwój-Wychowanie-Edukacja”-program wychowanie przedszkolnego Anna Stelmach-Tkacz

Karina Mucha

Oddziały przedszkolne
2. SP-2-2018/2019 Religia “Kochamy dobrego Boga” – program nauczania religii dzieci

w wieku przedszkolnym

Komisja Wychowania Katolickiego KEP Oddziały przedszkolne
3. SP-3-2018/2019 Język angielski Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu zgodny z PP wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego Magdalena Apple, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska Oddziały przedszkolne
4. SP-4-2018/2019 Edukacja wczesnoszkolna Program nauczania –uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnej „Elementarz odkrywców”  T. Janicka – Panek Klasa I, II,
5. SP-1-2019/2020 Edukacja wczesnoszkolna Program nauczania –uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnej „Elementarz odkrywców” T. Janicka – Panek Klasa III
6. SP-6-2018/2019

 

Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego. Szkoła podstawowa, klasy I-III. I. Studzińska, A. Mędela,    M. Kondro,      E. Piotrowska     A. Sikorska Klasa I, II,III
7. SP-8-2018/2019 Religia „W rodzinie dzieci Bożych” – program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej – ks. T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek

 

Komisja Wychowania Katolickiego KEP Klasa I,II,III
8. SP-9-2018/2019 Religia „Poznaję Boga i w Niego wierzę” – program nauczania religii dla klas IV – VI szkoły podstawowej – Komisja Wychowania Katolickiego KEP Komisja Wychowania Katolickiego KEP Klasa IV-VI
9. SP-10-2018/2019 Religia „Pójść za Jezusem Chrystusem” – program nauczania religii Komisja Wychowania Katolickiego KEP Klasa VII, VIII
10. SP-11-2018/2019 Język polski „Nowe słowa na start!”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej M.Derlukiewicz Klasa IV, V,  VII, VIII
11. SP-2-2019/2020 Język polski „Nowe słowa na start!”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej M.Derlukiewicz Klasa VI
12. SP-13-2018/2019 Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV-VIII) . Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber Klasa  IV, V,
13. SP-3-2019/2020 Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV-VIII) . Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber Klasa VI
14. SP-15-2018/2019 Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej (na okres przejściowy:  lata szkolne 2017/2018 – 2020/2021), zgodny             z podstawą programową z 14 lutego 2017. E. Piotrowska, T. Sztyber Klasa VII, VIII
15. SP-16-2018/2019 Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, klasy VII– VIII) . A .Jaroszewska Klasa VII,VIII
16. SP-17-2018/2019 Historia „Wczoraj i dziś”. Program nauczania historii w klasach 4–8 szkoły podstawowej “. T. Maćkowski Klasa IV, V,VII, VIII
17. SP-4/2019/2020 Historia Wczoraj i dziś”. Program nauczania historii w klasach 4–8 szkoły podstawowej “. T. Maćkowski Klasa VI
18. SP-19-2018/2019 Wiedza o społeczeństwie Program nauczania wiedzy               o społeczeństwie w szkole podstawowej “Dziś i jutro”. B. Furman Klasa VIII
19. SP-21-2018/2019 Przyroda “Tajemnice przyrody”- program nauczania przedmiotu przyroda J. Golonka Klasa IV
20. SP-22-2018/2019 Biologia „Puls życia”.  Program nauczania biologii   w klasach 5–8 szkoły podstawowej A. Zdziennicka Klasa V, VII, VIII
21. SP-5-2019/2020 Biologia „Puls życia”.  Program nauczania biologii   w klasach 5–8 szkoły podstawowej A. Zdziennicka Klasa VI
22. SP-23-2018/2019 Geografia „Planeta Nowa” Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej . E. M. Tuz

B. Dziedzic

Klasa V, VII, VIII
23. SP-6-2019/2020 Geografia „Planeta Nowa” Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej . E. M. Tuz

B. Dziedzic

Klasa VI
24. SP-24-2018/2019 Chemia „Chemia Nowej Ery”. Program nauczania chemii w szkole podstawowej. T. Kulawik,

M. Litwin

Klasa VII, VIII
25. SP-25-2018/2019 Fizyka „Spotkania z fizyką” Program nauczania fizyki w szkole podstawowej.  G. Francuz-Ornat,

T. Kulawik

Klasa VII, VIII
26. SP-26-2018/2019 Matematyka “Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego ( klasy IV-VIII szkoły podstawowej). M. Jucewicz

M. Karpiński

J. Lech

Klasy IV, V, VII, VIII
27. SP-7-2019/2020 Matematyka “Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego ( klasy IV-VIII szkoły podstawowej). M. Jucewicz

M. Karpiński

J. Lech

Klasa VI
28. SP-28-2018/2019 Plastyka „Do dzieła!”. Program nauczania plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej . J. Lukas,

K. Onak,

M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

Klasa IV, V,  VII,
29. SP-8-2019/2020 Plastyka „Do dzieła!”. Program nauczania plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej . J. Lukas,

K. Onak,

M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

Klasa VI
30. SP-30-2018/2019 Technika „Jak to działa?”. Program nauczania techniki w szkole podstawowej . L. Łabecki,    M. Łabecka Klasa IV, V,
31. SP-9-2019/2020 Technika „Jak to działa?”. Program nauczania techniki w szkole podstawowej L. Łabecki,    M. Łabecka Klasa VI
32. SP-32-2018/2019 Informatyka „Lubię to”. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. M. Kęska Klasa IV, V, VII, VIII
33. SP-10-2019/2020 Informatyka „Lubię to”. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej M. Kęska Klasa VI
34. SP-34-2018/2019 Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej “Żyję i działam bezpiecznie. J. Słoma Klasa VIII
35. SP-35-2018/2019 Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej dla I i II etapu edukacji. K. Warchoł Klasa IV, V,  VII, VIII

 

36. SP-11-2019/2020 Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej dla I i II etapu edukacji. K. Warchoł Klasa VI
37. SP-37-2018/2019 Muzyka „Lekcja muzyki”. Program nauczania muzyki

w szkole podstawowej.

M. Gromek,   G. Kilbach Klasa IV, V , VII
38. SP12-2019/2020 Muzyka „Lekcja muzyki”. Program nauczania muzyki

w szkole podstawowej

M. Gromek,   G. Kilbach Klasa VI
39. SP-39-2018/2019 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy czwartej szkoły podstawowej . T. Król Klasa IV
40. SP-39-2018/2019 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy piątej szkoły podstawowej. T. Król Klasa V
41. SP-13-2019/2020 Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy szóstej szkoły podstawowej. T. Król Klasa VI
42. SP-39-2018/2019 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy siódmej szkoły podstawowej . T. Król Klasa VII
43. SP-39-2018/2019 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy ósmej szkoły podstawowej . T . Król Klasa VIII
44. SP-40-2018/2019 Doradztwo zawodowe Program nauczania doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII D. Makulak Klasa VII, VIII