Komunikat Organizatora Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii

 

W bieżącym roku szkolnym nie odbędzie się gala podsumowująca Ogólnopolski
Konkurs Historyczny Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii.
Zaświadczenia dla laureatów i uczniów wyróżnionych oraz opiekunów naukowych
zostaną wysłane do szkół.
 Opublikowanie listy laureatów oraz listy uczniów wyróżnionych na stronie
internetowej Kuratorium Oświaty oraz Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami
Integracyjnymi w Nowym Sączu nastąpi 8 czerwca 2020 r.
 Ustna prezentacja prac multimedialnych przez laureatów – uczniów klas VII-VIII
szkoły podstawowej nie odbędzie się.