Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Lp.

Wydarzenie

Data

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych . 2 września 2019 r.

(§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)

2. Zimowa przerwa świąteczna 23–31 grudnia 2019 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. oraz § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z 11 sierpnia 2017 r.)

3. Ferie zimowe 27 stycznia–9 lutego 2020 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. oraz § 3 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z 11 sierpnia 2017 r.)

4. Wiosenna przerwa świąteczna 9–14 kwietnia 2020 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. oraz § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z 11 sierpnia 2017 r.)

5. Egzamin ósmoklasisty 21-23 kwietnia 2020 r.

(art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty; § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty).

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.

(§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego).

7. Ferie letnie 27 czerwca–31 sierpnia 2020 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego).

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14 października 2019 r.- Święto Komisji Edukacji Narodowej- akademia

20 grudnia 2019 r.- dzień przed zimową przerwą świąteczną –klasowe spotkania opłatkowe

8 kwietnia 2020 r. –dzień przed wiosenną przerwą świąteczną- klasowe spotkania wielkanocne

21-22 kwietnia 2020 r.- egzaminy ósmoklasisty

1 czerwca 2020 r.- Dzień Dziecka- Szkolny Dzień Sportu

12 czerwca 2020 r.- dzień po święcie Boże Ciało

Źródło:

  1. Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

  2. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a.

  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 ze zm.) – § 2, § 3, § 4.

  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603)§ 2, § 3, § 4.

  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków
    i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512)
    § 5 pkt 1.

  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 ze zm.)§ 6 pkt 1.