Dziennikarstwo Internetowe

Na naszej stronie internetowej udzielają się również uczniowie – w ramach innowacji “Dziennikarstwo internetowe”. W naszym kole, pod opieką mgr Anny Kmiecik z biblioteki, uczniowie udzielają się dziennikarsko.

W czasie trwania innowacji:

  • odbywają się spotkania robocze: tematyka artykułów, przygotowanie, analiza i ocena materiałów, wybór, projekt wydania, ustalanie stałych rubryk,
  • uczniowie poprawiają swoje umiejętności wprowadzania danych do komputera,
  • korzystają z lekcji bibliotecznych i innych zajęć poświęcone gatunkom dziennikarskim, sposobom pracy młodego dziennikarza, komunikacji, rodzajów czasopism,
  • uczestniczą w spotkaniach i wycieczkach do osób związanych z lokalnymi mediami.

Logo koła zaprojektował Jan Molitoris z klasy 7B.

Artykuły naszych uczniów można znależć tutaj