Udział klasy 4B w warsztatach cukierniczych w Zespole Szkół nr 1

Dnia 19 kwietnia klasa 4b brała udział w warsztatach cukierniczych w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Sączu.
Udział w tych zajęciach był dla uczniów okazją do rozwijania zainteresowań i umiejętności kulinarnych, kształtowania umiejętności przyrządzania posiłków z zachowaniem zasad higieny oraz zapoznania z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się w kuchni. Poprzez zabawę i wspólne działanie dzieci zdobyły umiejętności przydatne w codziennym życiu.
Po warsztatach każde dziecko mogło skosztować własnych wypieków oraz zabrać przyrządzone smakołyki do domu.