Zapisy do świetlicy szkolnej

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu informuję że zapisy do świetlicy szkolnej odbywać będą się wg następującego harmonogramu:
– 29.08 (wtorek) od godziny 15:30 – uczniowie klas 1, przed spotkaniem z wychowawcami
– 01.09 (piątek) od godziny 10:00 do 16:00 – uczniowie klas 2 i 3

Karta zgłoszeniowa do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.
Przed zapisem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Świetlicy Szkolnej dostępnym na stronie internetowej szkoły w zakładce “W naszej szkole – świetlica”.