Gala podsumowująca Ogólnopolski Konkurs Historyczny Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Podczas uroczystości wojskową asystę honorową wystawił 3. Batalion Strzelców Podhalańskich z Przemyśla oraz 1. Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego z Krakowa – Balic.

W skład WAH wszedł znak bojowy w postaci pocztu sztandarowego z repliką sztandaru  1 Pułku AK w składzie: dowódca pocztu: ppor. Maciej Nowak, sztandarowy: sierż. Dariusz Siewarga, asystujący: st. kap. Krzysztof Starego, rozprowadzający: kpr. Piotr Pelczar. Znak bojowy w postaci sztandaru 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego Kraków – Balice w asyście honorowej pocztu sztandarowego  w składzie; dowódca pocztu: por. mgr inż. Marcin Słyk, sztandarowy: mł. chor. Adam Radecki, rozprowadzający: plut. Łukasz Surma. Ponadto  prezentowany był sztandar Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu   w składzie: Michał Tokarczyk, Izabela Piekarczyk, Lucja Świgut

Posterunek honorowy żołnierski z bronią: Wartę honorową przy wizerunkach Niezłomnych Bohaterów zaciągnęli żołnierze 3. Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla:  st. szer. Karolina Reichert, szer. Marlena Pryszlak, szer. Grzegorz Gut, szer. Radosław Żychowski.

—-

19 maja 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Nowym Sączu odbyła się Gala finałowa podsumowująca Ogólnopolski Konkurs Historyczny Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii.

Uroczystość została poprzedzona wyłonieniem zwycięzcy I, II, i III miejsca spośród laureatów – uczniów kl. 7 – 8 w kategorii prezentacja multimedialna, która upamiętniała postać gen. broni Tadeusza Jordana Rozwadowskiego.

Organizatorem Konkursu była Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Nowym Sączu, współorganizatorami natomiast: 1. Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego Kraków – Balice, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza  w Rzeszowie, Aeroklub Podhalański Nowy Sącz, Aeroklub Nowy Targ.

Konkurs miał na celu upamiętnienie postaci gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego – jednego  z najlepszych polskich pilotów myśliwskich II wojny światowej, bohatera Bitwy o Anglię,  gen. broni Tadeusza Jordana Rozwadowskiego współtwórcę Cudu nad Wisłą, prof. dr hab. Piotra Stacha prorektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

Galę finałową poprzedziło wystawienie posterunku honorowego żołnierskiego z bronią,  przy wizerunkach: gen. broni Tadeusza Jordana Rozwadowskiego, gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego i prof. dr hab. Piotra Stacha.

Uroczystość podsumowująca tegoroczną edycję konkursu rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych z repliką Sztandaru  1 Pułku AK, 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego Kraków – Balice oraz Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu, następnie został odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego.

Na Galę finałową przybyli m.in. laureaci wraz z opiekunami naukowymi i rodzicami.

Kolejną częścią uroczystości było przywitanie zaproszonych gości:

 • Urszuli Nowogórskiej Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Andrzeja Dobrzańskiego – Dyrektora Biura Poselskiego Andrzeja Gut – Mostowego Wiceministra Sportu i Turystyki
 • ppłka mgra inż. Marcina Długosza z 1. Regionalnego Ośrodka  Dowodzenia   i Naprowadzania Kraków – Balice im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego 
 • mjra Sławomira Gumulaka z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
 • kpt. Jana Jastrzębskiego Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych w Warszawie
 • kpr. Leszka Fuczka z III Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla
 • Adama Skwarło Dyrektora Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu reprezentującego Barbarę Nowak Małopolskiego Kuratora Oświaty 
 • Ilony Kronenberger Dyrektora Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza 
 • Tomasza Baliczka Dyrektora Wydziału Sportu Urzędu Miasta Nowego Sącza
 • Tomasza Koseckiego Dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, członka Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej
 • dra Grzegorza Krzaka dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie historyka, członka Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej 
 • Anastazji Plechty –  wicedyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Nowym Sączu historyka, członka Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej
 • Renaty Kaczorowskiej członka Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu członek Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej
 • Leszka Kuźmę członka   Towarzystwa  Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu członka Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej
 • Księdza Czesława Paszyńskiego – proboszcza Parafii MBN w Nowym Sączu

Po przedstawieniu Gości miało miejsce wystąpienie Beaty Mac dyrektor szkoły, która odczytała również list od Arkadiusza Mularczyka Wiceministra Spraw Zagranicznych oraz Anny Paluch Posła na Sejm Rzeczpospolitej a także przekazała: laureatom, uczniom wyróżnionym oraz zebranym gościom pozdrowienia i życzenia dalszych sukcesów od Wiesława Lachowicza Biskupa Polowego Wojska Polskiego oraz Piotra Dudy Przewodniczącego NSZZ Solidarność.

Następnie został zaprezentowany Komitet Honorowy konkursu, który w tym roku tworzyli: Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej, Arkadiusz Mularczyk Wiceminister Spraw Zagranicznych, Andrzej Gut-Mostowy Wiceminister Sportu i Turystyki, Anna Paluch Poseł RP, Jan Duda Poseł RP, Jan Hamerski Senator RP, Ryszard Legutko Poseł PE, Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty, kpt. inż. Jan Jastrzębski Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych, Wiesław Lechowicz Biskup Polowy Wojska Polskiego, Andrzej Jeż Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, Karol Nawrocki Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Piotr Duda Przewodniczący NSZZ Solidarność, prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska.

Patronat medialny sprawowało Radio RDN Małopolska

Kolejnym punktem gali były wystąpienia gości:

 • Urszuli Nowogórskiej Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Andrzeja Dobrzańskiego – Dyrektora Biura Poselskiego Andrzeja Gut – Mostowego Wiceministra Sportu i Turystyki, który odczytał list od Wiceministra Sportu i Turystyki,
 • kpt. Jana Jastrzębskiego Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych  w Warszawie
 • Adama Skwarło Dyrektora Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu reprezentującego Barbarę Nowak Małopolskiego Kuratora Oświaty

Po wystąpieniach gości miał miejsce występ artystyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły poświęcony gen. broni Tadeuszowi Rozwadowskiemu oraz ks. prof. dr hab. Piotrowi Stachowi.

W tegorocznej edycji Konkursu upamiętnione zostały postaci: gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego – jednego z najlepszych polskich pilotów myśliwskich II wojny światowej, bohatera Bitwy o Anglię, generała broni Tadeusza Rozwadowskiego współtwórcy Cudu nad Wisłą  w    1920 r., ks. prof. dr. hab. Piotra Stacha prorektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

W bieżącym roku szkolnym do Ogólnopolskiego konkursu historycznego przystąpiło 80 szkół w tym z 5 szkół spoza granic kraju: Łotwy, Litwy, Ukrainy, Uzbekistanu i Austrii.

Nadesłano 511 prac we wszystkich kategoriach w tym 18 prac ze szkół polonijnych.

 Praca modelarska – modele samolotów, na których latał gen. Stanisław Skalski

Kl. 4-6Kl. 7-8Polonia
Wszystkich modeli  47Wszystkich modeli  23Wszystkich modeli  0
Laureaci 10Laureaci 10Laureaci 0
Wyróżnienia 5Wyróżnienia 5 
Razem 70

Prezentacja multimedialna gen. broni Tadeusz Rozwadowski

Wszystkich prezentacji _64Polonia 3
Laureaci 10Laureaci 3_Uzbekisran, Ukraina
Wyróżnieni_11 
Nie na temat _ 0 
Razem65

Prezentacje multimedialne ks. prof. dr hab. Piotr Stach

Wszystkich prezentacji –  59Polonia_1
Laureaci_10Laureaci_1 Litwa
Wyróżnienia_0 
Nie na temat_1 
Razem60

Wszystkich prezentacji 125

Praca plastyczna we wszystkich kategoriach poświęcona gen. broni Tadeusz Rozwadowski

Kl. 1-3Kl. 4-6Kl.7-8Polonia
Wszystkich prac – 77Wszystkich prac – 138Wszystkich prac – 85Wszystkich prac – 14
Laureaci 10Laureaci 10Laureaci 10Laureaci 10
Nie ma temat – 3Nie na temat – 7Nie na temat – 2Nie na temat – 2 Austria
Wyróżnienia – 12Wyróżnienia – 15Wyróżnienia -13Wyróżnienia – 2
RAZEM  314

  Informujemy również, że w związku z  wpłynięciem po terminie, do Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej prac konkursowych z Francji, biorąc pod uwagę zaangażowanie i serce włożone w przygotowanie prac plastycznych Ogólnopolska Komisja Konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienia w kategorii pozakonkursowej siedmiu uczestnikom konkursu.

Podczas uroczystości można było obejrzeć wystawę prac plastycznych nie tylko laureatów i uczniów wyróżnionych, ale wszystkich uczestników konkursu. Miała również miejsce ekspozycja modeli samolotów laureatów i uczniów wyróżnionych oraz pokaz prezentacji multimedialnych laureatów konkursu.

Gratulujemy laureatom, uczniom wyróżnionym, opiekunom naukowym oraz rodzicom uzyskania przez ich podopiecznych tytułu laureata oraz otrzymania wyróżnień.

                                                                                                                                            Elżbieta Gołąb