Ogólnopolski Tydzień Uważności w klasie 2A oraz 2C

W dniach 13.03 – 17.03.2023 roku klasa 2A oraz 2C każdego dnia znajdowała kilka chwil na relaks, wyciszenie. To wszystko za sprawą przystąpienia do Ogólnopolskiego Tygodnia Uważności, organizowanego przez Fundację Kosmos i Kajo pod hasłem „Tu ważna jest uważność”. Zasady jakie przyświecały w tym wyjątkowym tygodniu to m.in. brak zadań domowych, kartkówek, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych oraz ocen. Uczniowie codziennie ćwiczyli swoją uważność na różne sposoby. Koncentrowali się na swoim ciele, oddechu, emocjach, zmysłach, potrzebach. W ostatnim dniu każdy otrzymał dyplom za udział i pełne zaangażowanie. Koordynatorem akcji była p. Joanna Smoleń.